About
Services
Technology
Solution
Institute
Clients
Partners
 
Arabic
Chinese
Croatian
Greek
Indonesian
Italian
Maltese
Vietnamese
Turkish
   
 
Sample Translations - Maltese

Ir-Reġistru tal-Programm Pilota ta’ Skrinjar tal-Kanċer ta’ l-Imsaren

Jekk tkun mistieden/mistiedna biex tieħu parti fil-Programm Pilota ta’ Skrinjar tal-Kanċer ta’ l-Imsaren, id-dettalji tiegħek jinżammu fir-Reġistru tal-Programm Pilota ta’ Skrinjar tal-Kanċer ta’ l-Imsaren. L-HIC, l-istess organizzazzjoni li żżomm ir-rekords tal-Medicare tiegħek, iżżomm ir-Reġistru.

Informazzjoni miżmuma fir-Reġistru hija protetta mil-liġi u d-dettalji personali tiegħek jinżammu privatament u konfidenzjali, u ma jkunux mikxufa kontra l-liġi.

X’jagħmel ir-Reġistru Ir-Reġistru

 • jistieden nies li jkollhom minn 55 sa 74 sena biex jieħdu sehem fl-iskrinjar tal-kanċer ta’ l-imsaren
 • jibgħat ittri biex ifakkar lin-nies li ma jkunux bagħtu l-FOBTs tagħhom lil-laboratorju f’sitt ġimgħat
 • iżomm kuntatt ma’ nies b’riżultat pożittiv ta’ FOBT biex
  jgħinhom jiżguraw li jieħdu l-kura medika xierqa
 • javża lin-nies meta jkun wasal iż-żmien tagħhom għat-test ta’ l-iskrinjar li jkun imiss
 • jiġbor informazzjoni dwar parteċipazzjoni fil-Programm Pilota ta’ Skrinjar tal-Kanċer ta’ l-Imsaren, inkluża l-istorja ta’ skrinjar u riżultati ta’ testijie

PROGRAMM PILOTA TA’ SKRINJAR TAL-KANĊER TA’ L-IMSAREN
Fl-Awstralja l-kanċer ta’ I-imsaren huwa l-kanċer l-aktar komuni li jaffettwa kemm l-irġiel kif ukoll lin-nisa u huwa t-tieni l-aktar kawża komuni ta’ mewt li għandha x’taqsam mal-kanċer wara l-kanċer tal-pulmun. Madwar 90 Awstraljan imutu kull ġimgħa mill-kanċer ta’ l-imsaren.

Madankollu, l-aħbar it-tajba hija li l-kanċer ta’ I-imsaren huwa wieħed mill-aktar tipi ta’ kanċer li jistgħu jkunu kkurati jekk jinstab kmieni. Skoperta kmieni toffri l-aħjar tama għat-tnaqqis tan-numru ta’ Awstraljani li jmutu mill-kanċer ta’ l-imsaren.

Test sempliċi, li jista’ jsir fid-dar u jintbagħat biex ikun analizzat, issa jista’ jsir għal skrinjar ta’ kanċer ta’ l-imsaren. Meta tagħmel dan it-test regulari, inti tista’ tnaqqas ir-riskju tiegħek li tmut mill-kanċer ta’ l-imsaren b’terz. Dan ifisser li l-iskrinjar għall-kanċer ta’ I-imsaren jista’ jsalva l-ħajjiet.

X’inhu l-kanċer ta’ l-imsaren?
Il-kanċer ta’ I-imsaren huwa xi ħaġa malinna li tikber li tiżviluppa l-biċċa l-kbira fil-musrana l-kbira (il-kolon u r-rektum tiegħek). L-imsaren tiegħek huma parti mis-sistema diġestiva ta’ l-ikel tiegħek. Jikkonnettjaw l-istonku tiegħek u l-anus tiegħek, fejn materjal ta’ ħmieġ mhux meħtieġ (magħruf bħala moviment ta’ I-imsaren jew ħmieġ tal-bniedem) jgħaddi ‘l barra mill-ġisem. Il-biċċa l-kbira tal-kanċers ta’ I-imsaren
jiżviluppaw minn xi ħaġa żgħira li tikber li tissejjaħ polipu. Il-polipi jidhru bħal tikek żgħar fuq l-inforra ta’ I-imsaren jew bħal ċirasa fuq iz-zkuk. Mhux il-polipi kollha jiżviluppaw f’kanċer. Jekk il-polipi jitneħħew, ir-riskju tiegħek ta’ kanċer ta’ I-imsaren jitnaqqas.

Il-kanċer ta’ I-imsaren jista’ jiżviluppa mingħajr xi sinjali ta’ twissija kmieni. Il-kanċer jista’ jikber fuq in-naħa ta’ ġewwa ta’ I-imsaren għal diversi snin qabel jinxtered għal partijiet oħra tal-ġisem tiegħek. Ħafna drabi ammonti żgħar ta’ demm inixxu minn dak li jkun qed jikber ġewwa u jgħaddu waqt il-moviment ta’ I-imsaren qabel ikunu nnutati xi sintomi.

It-Test ta’ l-Iskrinjar tal-Kanċer ta’ l-Imsaren: FOBT
It-test ta’ l-iskrinjar tal-kanċer ta’ I-imsaren jissejjah Faecal Occult Blood Test (FOBT) u jista’ jiskopri ammonti żgħar ta’ demm waqt moviment ta’ I-imsaren tiegħek.

Il-FOBT huwa test sempliċi li inti tagħmel fid-dar tiegħek stess qabel jintbagħat lil-laboratorju tal-patoloġija għal analiżi. It-test huwa ta’ malajr, ħafif u mingħajr uġigħ. Biex iżżid iċ-ċansijiet li tiskopri ammonti żgħar ta’ demm waqt moviment ta’ l-imsaren tiegħek, inti jkollok bżonn tieħu kampjuni minn żewġ okkażżjonijiet separati meta tmur it-toilet.

Jekk ikun hemm preżenza ta’ xi demm fil-kampjuni li inti tibgħat il-laboratorju (magħruf bħala test pożittiv), inti tkun mitlub/a li tikkuntattja lit-tabib tiegħek billi l-kawża tad-demm trid tkun investigata.

X’aktarx li t-tabib tiegħek jirrakomanda li inti tagħmel colonoscopy biex isib il-kawża tad-demm.

Min għandu riskju tal-kanċer ta’ l-imsaren?
Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa għandhom riskju li jiżviluppaw kanċer ta’ I-imsaren u r-riskju huwa akbar għal nies:

 • li għandhom 50 sena jew aktar – ir-riskju jiżdied maż-żmien
 • bi storja fil-familja ta’ kanċer ta’ I-imsaren jew polipi
 • li kellhom mard ta’ infjammazzjoni ta’ l-imsaren
 • li qabel kellhom tipi speċjali ta’ polipi, imsejħa adenomas, fl-imsaren

Il-Programm Pilota ta’ Skrinjar tal- Kanċer ta’ l-Imsaren
Fl-erba’ snin li ġejjin sa 69,000 Awstraljan bejn l-eta’ ta’ 55 sena u 74 sena f’Jannar 2003 u li joqogħdu f’partijiet ta’ South u West Adelaide, Nort East Melbourne jew Mackay Queensland, se jkunu mistiedna biex jieħdu sehem fl-iskrinjar tal-kanċer fl-imsaren.

Il-Gvern Federali alloka $7.2 miljun għall-Programm Pilota ta’ Skrinjar tal-Kanċer ta’ I-Imsaren biex jgħin isib kmieni l-kanċer ta’ I-imsaren u jnaqqas in-numru ta’ Awstraljani li jmutu kull sena mill-marda. Ir-riżultati tal-Programm Pilota jgħinu lill-Gvern jippjana għal programm nazzjonali ma’ l-Awstralja kollha.


 
 

 

  Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer | Clients | Locations | Contact Us
 What We Do | Globalization Strategies | International BrandingeBusiness InternationalizationSoftware LocalizationWeb Site TranslationTechnical TranslationMedical TranslationLanguage TranslationLegal TranslationDesktop Publishing
  Professional TranslationOnline TranslationMultilingual WebsiteFree TranslationQuality TranslationTranslation ServicesMultilingual ContentMultimedia and PublishingMultilingual Engineering
  Testing and Quality AssuranceTranslation ManagementDocument TranslationLanguage Copywriting ServicesWeb Content TranslationInternational Media MonitorsSearch Engine Promotion
 Cultural ConsultancyMulticultural Communication | Email TranslationEthnic Media ReleaseDomain Name ManagementLanguages & FormatsOur ProcessQuality Control
 Content Management SystemTranslation Management System | solutionTraining 
  © 1994-2008 eTranslate.com.au. All rights reserved.